نمایشگاه پزشکی سلامت اتیوپی، دروازه ورود محصولات پزشکی ایران به شرق افریقا

نمایشگاه بهداشت و درمان باکو (BIHE)

نمایشگاه آرایشی و بهداشتی آذربایجان (Beauty Azerbaijan)

نمایشگاه های پزشکی سلامت هند(Medicall)

نمایشگاه پزشکی آفریقا هلث (Africa Health)

نمایشگاه بهداشت و درمان قزاقستان(KIHE)

نمایشگاه پزشکی و دارویی جنوب شرق آسیا (SE Asian Health & Pharma)

نمایشگاه بهداشت و درمان ازبکستان (TIHE)

نمایشگاه آزمایشگاهی مد لب (MEDLAB)

نمایشگاه عرب هلث (Arab Heath)